Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban „ÁSZF”)

Bevezetés

Jelen ÁSZF tartalmazza Kiss Maotun István egyéni vállalkozó (2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 17.; adószám: 67060513-1-42; nyilvántartási szám: 43024292) a továbbiakban „Szolgáltató”) által a https://kissmaotunistvan.hu honlapon (a továbbiakban „Honlap”) üzemeltetett a Honlap használatának feltételeit, módját, valamint a Honlapon nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személy (a továbbiakban „Felhasználó/Ön”) és a Szolgáltató között alkalmazandó általános szerződési feltételeket.

A Felhasználó a Honlap használatával és a szolgáltatás megrendelésével, illetve a termék kifizetésével, valamint a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Kérjük a Honlap használata előtt olvassa el azt a mindenkor hatályos ÁSZF-et, ami tartalmazza a vásárlást megelőző tájékoztatást.

A jelen ÁSZF hatálybalépésének a napja: 2020. 10. 05. A jelen ÁSZF rendelkezései a hatálybalépésének a napjától visszavonásig érvényesek és valamennyi Felhasználóra vonatkoznak. A Felhasználó a rendelés feladásával vagy szolgáltatás igénybevételével elismeri, a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri és az ÁSZF-et elolvasta, továbbá az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Felhasználó a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF-et időről időre megváltoztassa. Kérjük, minden vásárlás előtt olvassa el és ellenőrizze az ÁSZF-et. Kérjük alaposan olvassa át az ÁSZF-et tekintettel arra, hogy az ÁSZF tartalmazza a fogyasztó (Ön) és a vállalkozás (Szolgáltató) közötti szerződések részleteit.

Amennyiben nem fogadja el az ÁSZF valamely rendelkezését vagy nem járul hozzá az ÁSZF-ben történő bármiféle változáshoz, kérjük, csukja be a weboldalt.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja. A módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. Tehát minden változtatás, amely az Ön visszaigazolt rendelése után következik be, nem fogja érinteni az adott rendelését, kivéve, ha a változtatást törvény írja elő számunkra, illetve az ÁSZF 12.1 pontjában foglalt kivételt.

A Honlapon keresztül megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

 

A Szolgáltató

Név: Kiss Maotun István EV

Székhely:2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 17.

Nyilvántartási szám: 43024292

Adószám: 67060513-1-42

Ügyfélszolgálat

E-mail:  ugyfelszolgalat@kissmaotunistvan.hu, 2 munkanapon belül köteles válaszolni az e-mailes megkeresésekre, panaszokra.

 

A Honlap használatának feltételei

A Honlapon való vásárláshoz Önnek meg kell adnia személyes adatait. Ez különösen érvényes nevének és e-mail címének, és szállítási címének megadására. A Szolgáltató mindennemű felelősséget elhárít a hibásan vagy helytelenül megadott adatokból adódó, szolgáltatásban vagy a szolgáltatás teljesítésében bekövetkezett károkért, hibákért.

A Honlapon kizárólag 18. életévüket betöltött cselekvőképes személyek vásárolhatnak.

 

Fogalmak:

 

Termékek: A továbbiakban termékek alatt értendő minden a Honlapon forgalmazott és eladásra felkínált videó, cikk, tanulmány, amely aktuálisan megrendelhető.

 

Adatközlés

 • Amennyiben Ön a Honlapon megrendelést kíván leadni Termékre, az elérhető megrendelési adatlapnak a kitöltésével történik meg.
 • A megrendelés és vásárlás feltétele, hogy Ön az ÁSZF-t, és az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvassa; ezáltal megismerje és azt magára nézve kötelezőnek ismerje el és hozzájárulását adja a személyes adatainak kezeléséhez, amit a megfelelő doboz bejelölésével igazol. Szolgáltató biztosítja, hogy a Honlapon mind az ÁSZF, mind az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor, bárki számára hozzáférhető, megismerhető.
 • Az adatközlés során a Szolgáltató tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és ezzel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az ADATVÉDELMI NYILATKOZAT menüpont alatt található meg.
 • A Felhasználó köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni vagy jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Felhasználót terhelik.
 • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által hibásan megadott adatok következtében a Felhasználónál esetlegesen felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem vállal felelősségét és lemond miden ebből adódó igényéről (beleértve a következmény károkat is).
 • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy által hibásan megadott adatok következtében a Szolgáltatónál felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Felhasználó felelősség körébe tartozik.
 • A Szolgáltató nem felel a Felhasználót ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Felhasználó a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi.
 • Amennyiben a Felhasználó (vevő) jogi személy adatait adja meg a megrendelés során is a jogi személy minősül a vevőnek.
 • A Szolgáltató jogosult a hibásan kitöltött megrendelési adatlapot érvénytelennek tekinteni. Az érvénytelen adatlap nem jelent kötelezettséget az Szolgáltatóra nézve így az érvénytelen adatlappal leadott megrendelést (Ajánlatot) a Szolgáltató nem köteles elfogadni.
 • A Szolgáltató továbbá semmilyen formában nem vállal felelősséget a Felhasználó által helytelenül megadott adatokból eredendő téves teljesítésért.
 • A megrendelés során megadott adatokhoz a Felhasználó bármikor jogosult hozzáférni és megváltoztatni, feltéve, hogy a változások a valóságnak megfelelnek. A Felhasználó jogosult továbbá a megadott adatait törölni, vagy töröltetni az Szolgáltatóval. A Felhasználó kérésére törölt adatok az Szolgáltató szerződésszerű teljesítését akadályozhatják vagy lehetetlenné tehetik, ezért az Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó megrendelését azért nem tudja teljesíteni, mert a Felhasználó a megadott adatait törölte vagy töröltette.
 • A sikeres megrendelésről és vásárlásról a Felhasználó visszaigazolást kap a megadott e-mail címre.

 

Rendelés menete és a rendelések teljesítése

 • A honlapon az aktuálisan megvásárolható termékek szerepelnek.
 • Amennyiben a Honlap felületein megjelenő információkban előfordulnak hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok a Termék leírását, árazását és promócióját, illetően, akkor a Szolgáltató fenntartja a jogot bárminemű hiba, pontatlanság vagy hiányosság kijavítására, valamint arra, hogy előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztassa vagy frissítse az információkat.
 • A Honlapon értékesített Termékek megvásárlása az egyes menüpontokra kattintva érhető el. Ha menüpontba belép, megtekintheti Termékeink leírását és árát.
 • Az Ön által kiválasztott Termék oldalán tudja elkezdeni a vásárlás folyamatát, a „Megvásárolom” gombra kattintva. A megrendelési adatlapon kiválasztható az összes, aktuálisan kínált Termék. A kiválasztott tétel automatikusan hozzáadódik a megvásárolni kívánt Termékek listájához.
 • Ha a megrendelés mellett dönt, kattintson a “Rendelés áttekintése” vagy “Fizetek” gombra. A „Rendelés áttekintése” gomb alatt áttekintheti adatait, módosíthatja, hogy a Termékből mit és milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt.
 • Felhívjuk a figyelmet, hogy a „FIZETEK” feliratra való kattintással elektronikus úton kötött szerződésnek minősül és az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.
 • Helyes adatok és a megrendelni kívánt Termékek ellenőrzése után fejezze be rendelését a „FIZETEK” gombra kattintva. A sikeres tranzakcióról minden esetben visszaigazoló email-t küldünk.

 

Termékhez való hozzájutás

 • A Felhasználó a termékhez internetes letöltés útján jut hozzá, melyhez 3 napig biztosítunk hozzáférést.
 • A Szolgáltató biztosítja, hogy minden rendelés a fizetés megtörténtét, illetve a vételár Szolgáltató bankszámlájára érkezését követő 24 órán belül teljesül, a letöltő linket tartalmazó elektronikus levél formájában.

Fizetés

 • A Honlapon keresztül történő vásárlás bankkártyás és PayPal fizetéssel lehetséges.
 • Amennyiben Ön Bankkártyás fizetést választja akkor a Honlapon a “Fizetés Barionnal” gombra történő kattintás után a vásárló átirányításra kerül  a Barion on-line bankkártyás fizetési oldalára. A fizetési oldalon HTTPS (titkosított) kommunikációval történik a tranzakció hitelesítése, ahol a bankkártya számát, lejárati dátumát és a három jegyű ellenőrző (CVC2, CVV2) kódját kérik el. A fizetési oldalon megadott bankkártya adatokat a Szolgáltató semmilyen módon nem tárolja. Bankkártyától függően más biztonsági kódot is kérhet a fizetési rendszer.
 • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 • A Szolgáltató bankkártyás fizetés partnere a Barion és a Paypal, és a következő kártyákkal fizethet: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron (amennyiben a kártya kibocsátója engedélyezi azt).
 • Helyes kártyaadatok megadása után megfelelő fedezet esetén a fizetési tranzakció banki oldalon végbemegy. A tranzakciót követően a PayPal és a Barion fizetési oldala a vásárlót visszanavigálja a weboldalra. A banki tranzakció eredményéről már a webáruház oldala nyújt tájékoztatást.
 • Sikeres banki tranzakció esetén a vásárló email-ben kap értesítést a megrendelés tényéről. Sikertelen fizetés esetén a vásárló a honlap fizetési oldalára navigálódik vissza.
 • Ön szavatolja, hogy az Ön által használt hitel-/bankkártya az Öné vagy a hitel-/bankkártya tulajdonosa külön felhatalmazta Önt annak használatára. Minden hitel-/bankkártya-tulajdonos felelősséggel tartozik a kártya érvényességének ellenőrzéséért és a kártyakibocsátó által történő engedélyezésért. Ha az Ön fizetési kártyájának kibocsátója elutasítja a fizetés engedélyezését a Szolgáltató felé, nem tartozunk felelősséggel semmiféle késésért vagy a szállítás elmaradásáért.
 • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék elküldésére a vételárnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor.

 

Felelősség

 • A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját felelősségre használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során Felhasználónál felmerülő olyan vagyoni és nem vagyoni károkért, amely a Felhasználó gondatlanságából fakad vagy harmadik személy bűncselekménnyel okoz.
 • A honlapról beszerezhető információk nem minősülnek tanácsadásnak.
 • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Honlapon linkeket helyezhet el, amelyek más honlapokra mutatnak és amelyek tartalmáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, így Szolgáltató nem felel azon károkért amelyeket harmad személyek által üzemeltetett honlapok használatával összefüggésben keletkeztek.

 

Szellemi tulajdonjogok

Minden, a Honlapon szereplő tartalom és megvásárolható Termék, mint például az audiofájlok, a képek, dokumentumok, logók, menük, weboldalak, eszközök, betűtípusok, dizájnelemek, és összeállítások vagy funkciók (a továbbiakban együtt „tartalom”) a Szolgáltató tulajdonát képzi és szerzői jog és egyéb, a szellemi tulajdont oltalmazó törvények és rendeletek oltalma alatt áll. A Szolgáltató fenntart minden, a megvásárolt Termék és a tartalom bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre. Felhasználó nem reprodukálhatja, nem továbbíthatja harmadik fél részére, nem forgalmazhatja, nem tüntetheti fel, nem módosíthatja, nem készíthet hasonló munkát belőle és nem használhatja semmilyen módon a saját személyes felhasználásán kívül.

 

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás,

 • A Szolgáltató legkésőbb 24 órán belül e-mail útján visszaigazolja a megrendelést. Amennyiben a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
 • A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelési adatokat, így a megrendelt termék megnevezését, árát, és a választott fizetési módot.

 

Termékek

 • A Termékek fő tulajdonságai és leírása a Honlapon az egyes Termékek oldalain szerepelnek.
 • A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a részletes leírásban szereplő Termékekhez képest változtatást nem kérhet.

 

Árak és árazási Irányelvek

 • A Honlapon szereplő árak bruttó árak és forintban értendők.
 • Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül is bármikor változtassunk a Honlapon szereplő árakon vagy bármikor megszakítsuk a szolgáltatást. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel Önnek vagy bármilyen harmadik féllel szemben semmiféle változtatás, ármódosítás és a szolgáltatás beszüntetésének vagy szüneteltetésének tekintetében. A rendelés leadásával a Honlapon feltüntetett ár elfogadásra kerül, kivéve, ha fizetési hiba áll fenn.
 • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató bármikor jogosult az ár módosítására. Az új ár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a termék árát a Honlapon feltüntetetthez képest a megrendelés után megváltoztassa, amennyiben az ár hibásan került feltüntetésre a Holnapon. A Szolgáltató köteles a Felhasználót a megváltozott árról a hiba észlelését követően haladéktalanul értesítenie.
 • A Felhasználó kifejezetten tudomásul, hogy az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől.
 • A Felhasználó az értesítés kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül köteles jelezni az elállási szándékát, amennyiben ezt nem teszi úgy tekintendő, hogy nem kívánt élni az elállási jogával. Ezen elállási jog nem érvényesítése nem érinti az ÁSZF 14. pontjában foglalt elállási jogot.

 

A szerződés létrejötte

 • A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, amely szem előtt tartja az Európai Parlament és a Tanács fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 • A szerződés a visszaigazolás megérkezésével jön létre.
 • A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek; a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.
 • A Felhasználó elfogadja, hogy Terméket vételár ellenében lehet megvásárolni. Az ár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza.
 • Az ÁSZF-ben foglalt megrendelési menetének végig vitele és a feltételek maradéktalan teljesülésével érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.
 • A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a szerződés létrejöttével fizetési kötelezettség terheli.
 • A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a regisztráció törlése nem érinti a már elküldött megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi szerződést.
 • A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével (megrendelt termék(ek) kézbesítése/átvétele és a Vételár megfizetése) megszűnik.

 

Elállási jog

A fogyasztót, azaz Önt a Rendelet 20. §-a alapján elállási jog illeti meg az alábbiak szerint.

Az elállási jog kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkozik, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjére (a továbbiakban: „fogyasztó”).

A fogyasztó a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

A fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A Felhasználó/fogyasztó az elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatja a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségire.

A Felhasználó/fogyasztó az elállási szándékának jelzésére használhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő Elállási/Felmondási nyilatkozatmintát, amely az ÁSZF 1. számú mellékletét képzi.

A fogyasztó elállási jogát határidőben gyakoroltnak kell tekinteni, ha a fogyasztó az átvétel napjától számított tizennégy (14) napon belül elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

Javasoljuk, hogy a fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A terméknek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni utánvéttel visszaküldött csomagot. A termék visszaküldésének költségének kívül a fogyasztót semmilyen más költség nem terheli az elállás kapcsán. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte – a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten a hozzájárulását adja más fizetési mód igénybevételéhez; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli a fogyasztót.

A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Elállási és felmondási jog elvesztése

A fogyasztót az alábbi esetekben nem illeti meg az elállási és felmondási jog:

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Lezárt csomagolású hang- vagy képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

 

Elállási jog vizsgálata

A Szolgáltató a visszaküldés után ellenőrzi a Felhasználó visszaküldésre való jogosultságát a kormányrendeletben és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a visszaküldés minden feltételnek megfelel, a visszaküldendő termékek elfogadásáról a Felhasználó e-mailben kap értesítést és a Felhasználó/fogyasztó választása szerint a Szolgáltató kicseréli a terméket vagy visszatéríti a visszaküldött termékek vételárát

A vételár visszatérítésének időkerete függ a használt fizetési módtól.

 

Szavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A kétéves elévülési határidőn túl a Felhasználó már nem tudja érvényesíteni kellékszavatossági jogait.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Termék letöltését követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának a következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználót termékszavatosság illeti meg. Ez esetben a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Felhasználó/fogyasztó a szavatossági igényeit a Szolgáltató jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségein érvényesítheti.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató az ÁSZF 2-es számú mellékletben található.

 

Panaszügyintézés

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségein érvényesítheti.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt lehetősége szerint azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

A Szolgáltató személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv egy példányát helyben átadja a Felhasználónak.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát a Felhasználónak.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A Szolgáltató a telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben megkönnyíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A válaszadás jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: 06-1-488-2131
Fax száma: 06-1-488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A lakcím szerinti illetékes békéltető testületek listáját itt találja meg:

http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A panasza elektronikusan is beküldhető egy előzetes regisztráció után az alábbi linken:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

Technikai korlátok

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, amely megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást.

 

Adatvédelmi szabályzat

A Szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://kissmaotunistvan.hu/adatvedelmi_nyilatkozat

 

Kapcsolattartás

 • A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely kérés, információ, jognyilatkozat a Felek között kizárólag abban az esetben érvényes, ha
 • a Felhasználó a Szolgáltatónak e-mailben elküldi,
 • a Szolgáltató a Felhasználónak a regisztráció során megadott címére e-mailben elküldi,
 • A kérelmek, nyilatkozatok, utasítások, információk vagy egyéb dokumentumok a következő időpontokban tekintendők kézbesítettnek:
 • e-mail útján történő kézbesítés esetén akkor, amikor az üzenet átvételének megerősítését kinyomtatja a küldő fél.

 

Vegyes rendelkezések

 • A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel és ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.
 • Jelen ÁSZF minden pontja önmagában érvényes. Amennyiben bármely bíróság vagy hatóság úgy dönt, hogy valamelyik pontja jogellenes vagy nem végrehajtható, akkor a többi pontja továbbra is hatályban marad és érvényes. Amennyiben jelen szerződés bármely része nem végrehajtható, ezen rész végrehajthatatlansága nem érinti a többi részt, amelyek továbbra is hatályosak és érvényesek. Amennyiben lehetséges, ahol egy pont /alpont vagy egy pont/alpont része leválasztható legyen úgy, hogy a többi része érvényes legyen akkor ezt a részt ennek megfelelően kell értékelni. Amennyiben ez nem lehetséges akkor a Felek megállapodnak, hogy a pontot úgy kell helyrehozni és értelmezni – amennyire ez a jogszabályok alapján megengedett -, hogy minél jobban megközelítse az eredeti pont/alpont jelentését.
 • A jelen Szerződést a magyar jogszabályok szerint értelmezendő, tekintet nélkül a kollíziós magánjog alapelveire. A magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel bírnak a Szerződésből eredő minden vitát illetően.
 • A Felek vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a vitájukat békés úton próbálják rendezni a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület előtt.
 • Békés megegyezés hiánya esetére a felek megállapodnak, hogy az ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt: Budapest  2020.10.05.

Melléklet 1

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet melléklete

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Címzett: Kiss Maotun István egyéni vállalkozó (1149 Budapest, Egressy út 27-29.; adószám: 67060513-1-42; nyilvántartási szám: 43024292)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

Melléklet 2

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés 16. pontja és a Ptk. alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra a Szolgáltató kötelezettségének az Ön felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.